Úvod / Škola / Školní vzdělávací program / ŠVP - 2016

ŠVP - 2016

Soubory

PDF

1. Identifikační údaje

PDF

2. Charakteristika školy

PDF

3. Charakteristika ŠVP

PDF

4. Učební plán

PDF

5.1.1 Český jazyk - charakteristika 1.st

PDF

5.1.1 Český jazyk - osnovy 1.- 5.roč.

PDF

5.1.2 Český jazyk - charakteristika 2.st.

PDF

5.1.2 Český jazyk - osnovy 6.-9.roč.

PDF

5.1.3 Anglický jazyk - charakteristika 1.st.

PDF

5.1.3 Anglický jazyk - osnovy 1.-5.roč.

PDF

5.1.4 Anglický jazyk - charakteristika 2.st.

PDF

5.1.4 Anglický jazyk - osnovy 6.-9.roč.

PDF

5.1.5 Německý jazyk - charakteristika 2.st.

PDF

5.1.5 Německý jazyk - osnovy 7.-9.roč.

PDF

5.2.1 Matematika - charakteristika 1.st.

PDF

5.2.1 Matematika - osnovy 1.-5.roč.

PDF

5.2.2 Matematika - charakteristika 2.st.

PDF

5.2.2 Matematika - osnovy 6.-9.roč.

PDF

5.3.1 Informatika - charakteristika 1.st.

PDF

5.3.1 Informatika - osnovy 4.-5.roč.

PDF

5.3.2 Informatika - charakteristika 2.st.

PDF

5.3.2 Informatika - osnovy 6.-7.roč.

PDF

5.4.1 Prvouka - charakteristika

PDF

5.4.1 Prvouka - osnovy 1.-3. roč.

PDF

5.4.2 Přírodověda - charakteristika

PDF

5.4.2 Přírodověda - osnovy 4.-5. roč

PDF

5.4.3 Vlastivěda - charakteristika

PDF

5.4.3 Vlastivěda - osnovy 4.-5. roč.

PDF

5.5.1 Dějepis - charakteristika

PDF

5.5.1 Dějepis - osnovy 6.-9.roč.

PDF

5.5.2 Výchova k občanství - charakteristika

PDF

5.5.2 Výchova k občanství - osnovy 6.-9.r.

PDF

5.6.1 Fyzika - charakteristika

PDF

5.6.1 Fyzika - osnovy 6-9.roč.

PDF

5.6.2 Chemie - charakteristika

PDF

5.6.2 Chemie - osnovy 8.-9.roč.

PDF

5.6.3 Přirodopis - charakteristika

PDF

5.6.3 Přirodopis - osnovy 6.-9.roč.

PDF

5.6.4 Zeměpis - charakteristika

PDF

5.6.4 Zeměpis - osnovy 6.-9.roč.

PDF

5.7.1 Hudební výchova - charakteristika 1.st

PDF

5.7.1 Hudební výchova - osnovy 1.-5.roč.

PDF

5.7.2 Hudební výchova - charakteristika 2.st.

PDF

5.7.2 Hudební výchova - osnovy 6.-9.roč.

PDF

5.7.3 Výtvarná výchova - charakteristika 1.st.

PDF

5.7.3 Výtvarná výchova - osnovy 1.-5.roč.

PDF

5.7.4 Výtvarná výchova - charakteristika 2.st.

PDF

5.7.4 Výtvarná výchova - osnovy 6.-9.roč.

PDF

5.8.1 Výchova ke zdraví - charakteristika

PDF

5.8.1 Výchova ke zdraví - osnovy 8.-9.roč.

PDF

5.8.2 Tělesná výchova - charakteristika 1.st.

PDF

5.8.2 Tělesná výchova - osnovy 1.-5.roč.

PDF

5.8.3 Tělesná výchova - charakteristika 2.st.

PDF

5.8.3 Tělesná výchova - osnovy 6.-9.roč.

PDF

5.9.1 Pracovní činnosti - charakteristika 1.st.

PDF

5.9.1 Pracovní činnosti - osnovy 1.-5.roč.

PDF

5.9.2 Pracovní činnosti - charakteristika 2.st.

PDF

5.9.2 Pracovní činnosti - osnovy 6.-9.roč.

PDF

5.10 Doplňující vzdělávací obory

PDF

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků