Úvod / Kontakty / Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

I. stupeň

1.A - Mgr. Lenka Kadlečková (speciální pedagog) - kadleckova@zsbos9.cz
1.B - Mgr. Veronika Václavíková - vaclavikova@zsbos9.cz 
1.C - Mgr. Anežka Kamrlová - kamrlova@zsbos9.cz
1.P - Mgr. Milena Kadlčíková (speciální pedagog) - kadlcikova@zsbos9.cz
2.A - Mgr. Martina Vidláková - vidlakova@zsbos9.cz
2.B - Mgr. Lenka Sýkorová - sykorova@zsbos9.cz
3.A - Mgr. Lenka Sychrová (speciální pedagog) - sychrova@zsbos9.cz
3.B - Mgr. Hana Jeřábková - jerabkova@zsbos9.cz
4.A - Mgr. Terezie Leščinská - lescinska@zsbos9.cz
4.B - Mgr. Hana Pecháčková - pechackova@zsbos9.cz
5.A - Mgr. Ilona Fridrichová Jelínková (speciální pedagog) - jelinkova@zsbos9.cz
5.B - Bc. Michaela Blažková - blazkova@zsbos9.cz

II. stupeň

6.A - Mgr. Klára Bořutová (F, D) - borutova@zsbos9.cz
6.B - Mgr. Jiří Koudelka (Čj, D) - koudelka@zsbos9.cz
6.C - Mgr. Pavlína Sovová - (Z, Př) - sovova@zsbos9.cz
7.A - Mgr. Hana Kasalová (M, Př) - kasalova@zsbos9.cz
7.B -  Mgr. Alexandra Machová (Vv, speciální pedagog) - machova@zsbos9.cz
7.C - Mgr. Jiří Macháček (Aj, M) - machacek@zsbos9.cz
8.A - Mgr. Štěpán David (F, Př) - david@zsbos9.cz
8.B - Mgr. Petr Andonov (Aj,D) - andonov@zsbos9.cz
8.C - Mgr. Jana Vašíková (Aj, speciální pedagog) - vasikova@zsbos9.cz
9.A - Mgr. Roman Sýkora (M, Tv, metodik prevence) - sykora@zsbos9.cz
9.B - Mgr. Klára Kovářová, Ph.D. (Tv, Př, speciální pedagog) - kovarova@zsbos9.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Vladimír Holík (D, Ov) - holik@zsbos9.cz
Mgr. Michaela Hájková (D, Nj) - hajkova@zsbos9.cz
Mgr. Martin Jakubec (Inf, F, speciální pedagog, metodik ICT) - jakubec@zsbos9.cz
Mgr. Eva Mohaplová (2.pedagog)- mohaplova@zsbos9.cz
Mgr. Danuše Kotolanová (M, Př, speciální pedagog) - kotolanova@zsbos9.cz
Mgr. Kateřina Kopecká (speciální pedagog) - kopecka@zsbos9.cz 
Mgr. Markéta Machalcová (Př, Z) - machalcova@zsbos9.cz
Mgr. Nikola Macháňová (Aj)) - machanova@zsbos9.cz
Mgr. Marian Pivec (technická výchova, speciální pedagog) - pivec@zsbos9.cz
Mgr. Michal Podrazil (Hv, Nj) - podrazil@zsbos9.cz
Mgr. Hana Pohlídalová (Ch, výchovné poradenství) - pohlidalova@zsbos9.cz
Mgr. Jakub Stromko - (Aj, Tv) - stromko@zsbos9.cz
Mgr. Lenka Špačková (Čj, D, speciální pedagog) - spackova@zsbos9.cz
Mgr. Lucie Šulcová (Čj, Vv) - sulcova@zsbos9.cz
Mgr. Jaroslav Vystavěl (Čj, speciální pedagog) - vystavel@zsbos9.cz
Bc. Rút Procházková (Čj pro cizince) - prochazkova@zsbos9.cz
Mgr. Hana Pecháčková (2.pedagog) - pechackova@zsbos9.cz
Ing. Anna Babjaková (2. pedagog)- babjakova@zsbos9.cz

Asistenti pedagoga

1.A - Nikola Hrivňáková - hrivnakova@zsbos9.cz
1.B - Bc. Jiří Schnelly - schnelly@zsbos9.cz
1.C - Hana Valová - valova@zsbos9.cz 
2.A - Alena Ječmínková - jecminkova@zsbos9.cz
2.B - Petra Svobodová - psvobodova@zsbos9.cz
3.A - Mgr. Kateřina Janíková - janikova@zsbos9.cz
3.B - Sára Řezáčová - rezacova@zsbos9.cz
4.A - Denisa Kartašová - kartasova@zsbos9.cz
4.B - Martina Černá - cerna@zsbos9.cz
5.A - Mgr. Veronika Kolínková -  kolinkova@zsbos9.cz
5.B - Lucie Brázdová - brazdova@zsbos9.cz 
6.C - Mgr. Andrea Moncmannová - moncmannova@zsbos9.cz
7.A - Taťána Šoupalová - soupalova@zsbos9.cz
7.B - Svitlana Ponzel - ponzel@zsbos9.cz
7.C - Mgr. Alžběta Ruttkay-Nedecká
8.A - Dagmar Žofková - zofkova@zsbos9.cz
8.B - Radka Kunovská - kunovska@zsbos9.cz
8.C - Veronika Jakubcová - jakubcova@zsbos9.cz 
9.A - Olga Stránská - stranska@zsbos9.cz

 

Školní družina

Marta Fišerová - fiserova@zsbos9.cz
Bc. Jiří Schnelly - schnelly@zsbos9.cz
Bc. Jana Večeřová - vecerova@zsbos9.cz
Nikola Hrivňáková - hrivnakova@zsbos9.cz
Mgr. Kateřina Janíková - janikova@zsbos9.cz
Olga Stránská - stranska@zsbos9.cz
Alena Ječmínková - jecminkova@zsbos9.cz