Úvod / Kontakty / Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

I. stupeň

1.A - Mgr. Martina Vidláková - vidlakova@zsbos9.cz
1.B - Mgr. Lenka Sýkorová - sykorova@zsbos9.cz
1.P - Mgr. Milena Kadlčíková (speciální pedagog) - kadlcikova@zsbos9.cz
2.A - Mgr. Lenka Sychrová (speciální pedagog) - sychrova@zsbos9.cz
2.B - Mgr. Hana Jeřábková - jerabkova@zsbos9.cz
3.A - Mgr. Lenka Kadlečková (speciální pedagog) - kadleckova@zsbos9.cz
3.B - Mgr. Veronika Václavíková - vaclavikova@zsbos9.cz
4.A - Mgr. Ilona Fridrichová Jelínková (speciální pedagog) - jelinkova@zsbos9.cz
4.B - Mgr. Bohdan Slanina (zastupující TU) -  slanina@zsbos9.cz
5.A - Mgr. Lada Bartoníková - bartonikova@zsbos9.cz
5.B - Mgr. Anežka Kamrlová - kamrlova@zsbos9.cz

II. stupeň

6.A - Mgr. Hana Kasalová (M, Př) - kasalova@zsbos9.cz
6.B - Mgr. Alexandra Machová (Vv, speciální pedagog) - machova@zsbos9.cz
6.C - Mgr. Jiří Macháček (Aj, M) - machacek@zsbos9.cz
7.A - Mgr. Štěpán David (F, Př) - david@zsbos9.cz
7.B -  Mgr. Petr Andonov (Aj,D) - andonov@zsbos9.cz
7.C - Mgr. Jana Vašíková (Aj, speciální pedagog) - vasikova@zsbos9.cz
8.A - Mgr. Roman Sýkora (M, Tv, metodik prevence) - sykora@zsbos9.cz
8.B - Mgr. Klára Kovářová, Ph.D. (Tv, Př, speciální pedagog) - kovarova@zsbos9.cz
9.A - Mgr. Jiří Koudelka (Čj, D) - koudelka@zsbos9.cz
9.B - Mgr. Vladimír Holík (D, Ov) - holik@zsbos9.cz
9.D - Mgr. Klára Bořutová (F, D) - borutova@zsbos9.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Veronika Dobrovolná (Aj, Př) - dobrovolna@zsbos9.cz
Mgr. Michaela Hájková (D, Nj) - hajkova@zsbos9.cz
Mgr. Martin Jakubec (Inf, F, speciální pedagog, metodik ICT) - jakubec@zsbos9.cz
Mgr. Eva Mohaplová - mohaplova@zsbos9.cz
Mgr. Danuše Kotolanová (M, Př, speciální pedagog) - kotolanova@zsbos9.cz
Mgr. Kateřina Kopecká (speciální pedagog) - kopecka@zsbos9.cz 
Mgr. Markéta Machalcová (Př, Z) - machalcova@zsbos9.cz
Mgr. Nikola Macháňová (Aj)) - machanova@zsbos9.cz
Mgr. Marian Pivec (technická výchova, speciální pedagog) - pivec@zsbos9.cz
Bc. Michal Podrazil (Hv) - podrazil@zsbos9.cz
Mgr. Hana Pohlídalová (Ch, výchovné poradenství) - pohlidalova@zsbos9.cz
Mgr. Pavlína Sovová - (Z, Př) - sovova@zsbos9.cz
Mgr. Gabriela Suchá - (Aj) - sucha@zsbos9.cz
Mgr. Lenka Špačková (Čj, D, speciální pedagog) - spackova@zsbos9.cz
Mgr. Lucie Šulcová (Čj, Vv) - sulcova@zsbos9.cz
Mgr. Jaroslav Vystavěl (Čj, speciální pedagog) - vystavel@zsbos9.cz

Asistenti pedagoga

1.P - Hana Valová - valova@zsbos9.cz 
1.A - Rút Procházková - prochazkova@zsbos9.cz 
1.B - Petra Svobodová - psvobodova@zsbos9.cz
2.A - Mgr. Kateřina Janíková - janikova@zsbos9.cz
2.B - Nikola Hrivňáková - hrivnakova@zsbos9.cz
3.A - Alena Ječmínková - jecminkova@zsbos9.cz
3.B - Martina Černá - cerna@zsbos9.cz
4.A - Mgr. Veronika Kolínková -  kolinkova@zsbos9.cz
4.B - Lucie Brázdová - brazdova@zsbos9.cz 
5.B - Bc. Jiří Schnelly - schnelly@zsbos9.cz
6.A - Taťána Šoupalová - soupalova@zsbos9.cz
6.B - Svitlana Ponzel - ponzel@zsbos9.cz
6.C - Anna Babjaková - babjakova@zsbos9.cz 
7.A - Dagmar Žofková - zofkova@zsbos9.cz
7.B - Radka Kunovská - kunovska@zsbos9.cz
7.C - Veronika Jakubcová - jakubcova@zsbos9.cz 
8.A - Olga Stránská - stranska@zsbos9.cz
8.B - Nikol Chronister - chronister@zsbos9.cz
9.D - Martina Votavová - votavova@zsbos9.cz

Školní družina

Marta Fišerová - fiserova@zsbos9.cz
Bc. Jiří Schnelly - schnelly@zsbos9.cz
Bc. Jana Večeřová - vecerova@zsbos9.cz
Nikola Hrivňáková - hrivnakova@zsbos9.cz
Mgr. Kateřina Janíková - janikova@zsbos9.cz
Olga Stránská - stranska@zsbos9.cz