Úvod / Kontakty / Vedení školy

Vedení školy

Ředitelka školy:Mgr. Lenka Špačková
Telefon: 547 218 242
E-mail: spackova@zsbos9.cz
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:30 hodin
Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň a projektovou činnostMgr. Danuše Kotolanová
Telefon: 547 218 242
E-mail: kotolanova@zsbos9.cz
Konzultační hodiny: středa 14:00 - 16:30 hodin
Zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň, administrativní záležitosti
a výchovná poradkyně:
Mgr. Hana Pohlídalová
Telefon: 547 218 242
E-mail: pohlidalova@zsbos9.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 16:30 hodin
Zástupkyně ředitelky pro inkluziMgr. Petra Vérostová
Telefon: 547 218 242
E-mail: verostova@zsbos9.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:00 - 14:00 hodin, nebo po telefonické domluvě 

Ekonomicko správní zaměstnanci

Hospodářka školy:Romana Káňová
Ekonomka školy:Jana Gruberová
E-mail:gruberova@zsbos9.cz
Vedoucí školní jídelny:Petra Hladíková
Telefon: 739 332 862
E-mail: gastro@zsbos9.cz
Školník:Stanislav Lejska

Školská rada

Předsedkyně:Mgr. Pavla Nováková (zástupce školy)
Členové:Mgr. Vladan Krásný (zástupce MČ)
Lenka Tomancová (zástupce rodičů)