Úvod / Školní družina / Informace

Informace

Škola zajišťuje provoz školní družiny pro žáky 1. - 5. třídy ve 3 odděleních.
Školní družina je v provozu od 6:30 hodin do 16:30 hodin.

Poplatky

Poplatek za školní družinu: výše úplaty činí 200,- Kč měsíčně plátce uhradí tuto částku v…