Úvod / Školní družina / Informace

Informace

Škola zajišťuje provoz školní družiny pro žáky 1. - 4. třídy v 7 odděleních.
Školní družina je v provozu od 6:30 hodin do 16:30 hodin. V době mezi 14:00 - 15:00 hodinou neprobíhá vyzvedávání dětí z důvodu pobytu venku.

Poplatky

Poplatek za školní družinu: výše úplaty činí 200,- Kč měsíčně plátce uhradí tuto částku v…