Důležité informace

Zahradní slavnost

Srdečně zveme rodiče a přátele školy na Zahradní slavnost. Společné setkání se uskuteční v pondělí 27. června od 16 do 18.30 hodin. Těšíme se na setkání.

Naše škola

Profilace školy:

  • Fakultní škola Pedagogické fakulty MU
  • Běžné třídy 1.-9. ročník
  • Dyslektické třídy 8.-9. třídy

Škola se nachází v městské části Starý Lískovec na jihozápadním okraji Brna. Jsme spádovou školou pro žáky 2. stupně z Bosonoh a Moravan. V letošním školním roce školu navštěvuje 440 žáků ve 22 třídách. Pravidelně otevíráme přípravnou třídu pro žáky s odkladem školní docházky.

Ze života školy

1

Sbírka pro Ukrajinu

Před jarními prázdninami proběhla na naší škole blesková materiální sbírka pro uprchlíky před ruskou válečnou agresí na Ukrajině. Sbírku ve škole organizoval školní parlament. Díky neskutečné solidaritě rodičů, žáků a zaměstnanců naší školy se…

01

Pozdrav do zasažených obcí

Třída 3. A si spolu s paní učitelkou Adamcovou a panem asistentem Sopuchem v pátek 25. 6. povídali o tom, co se předchozí den událo v několika obcích na jižní Moravě. Děti pak nakreslily pozdrav, který jsme poslali do škol čtyř nejzasaženějších obcí…

03

Zahradní slavnost

V úterý 25. června jsme pořádali v areálu školy zahradní slavnost pro žáky a jejich rodiče. Naši žáci si připravili krátké vystoupení, po kterém následovalo zábavné odpoledne plné her a soutěží. Připraven byl i prodejní jarmark výrobků, které děti…

03

Pasování na prvňáčky - Školní rok 2021/2022

První den školního roku byl slavnostním dnem především pro děti, které nastupují do 1. tříd a do přípravné třídy. Po slavnostním přivítání proběhlo pasování do řad školáků za účasti pana starosty a místostarosty Starého Lískovce. Přejeme všem…

03 (1)

Pasování na prvňáčky - Školní rok 2020/2021

První den školního roku byl slavnostním dnem především pro děti, které nastupují do 1. tříd a do přípravné třídy. Po slavnostním přivítání proběhlo pasování do řad školáků za účasti pana starosty a místostarosty Starého Lískovce. Přejeme všem…

Výstřižek

Z akcí pro žáky

Družinový Slavík MŠ - Hrajeme si na školáky Piškvorkiáda - školní kolo Přehazovaná Ukázkové hodiny v prvních třídách Bubnování Kolumbie Lednové akce Moto Plavání VIDA Florbal - 5. ročníky Když škola tančí III. Mikuláš Planetárium …

Projekty a spolupráce

Certifikáty