Důležité informace

Vánoční fotografování žáků 1. stupně

Ve čtvrtek 24.11.2022 proběhne ve škole vánoční fotografování pro zájemce 1. stupně. Vánoční sada bude obsahovat 3 fotografie 13x18 cm + 1 kalendář 20x30 cm. Cena 260,- Kč.  

Adventní Vídeň a Schönbrunn

Pro žáky 2. stupně nabízíme Adventní výlet do Vídně, který se koná 16.12.2022. Bližší informace v přiloženém letáku. Přihlášky přijímá paní učitelka M. Machalcová.

Naše škola

Profilace školy:

  • Fakultní škola Pedagogické fakulty MU
  • Běžné třídy 1.-9. ročník
  • Dyslektické třídy 8.-9. třídy

Škola se nachází v městské části Starý Lískovec na jihozápadním okraji Brna. Jsme spádovou školou pro žáky 2. stupně z Bosonoh a Moravan. V letošním školním roce školu navštěvuje 440 žáků ve 22 třídách. Pravidelně otevíráme přípravnou třídu pro žáky s odkladem školní docházky.

Ze života školy

placeholder

Pasování na prvňáčky - Školní rok 2022/2023

1. září 2022 bylo slavnostním dnem především pro děti, které nastupují do 1. tříd a do přípravné třídy. Po slavnostním přivítání dětí před školou, proběhlo v atriu školy pasování do řad školáků za účasti pana starosty a pana místostarosty Starého…

placeholder

Zahradní slavnost

V pondělí 27. června se po koronavirové odmlce opět uskutečnila zahradní slavnost.  Na programu bylo krátké vystoupení našich žáků. Následovaly sportovní aktivity pro žáky na hřišti školy, v atriu různé další soutěže a v budově školy probíhalo…

1

Sbírka pro Ukrajinu

Před jarními prázdninami proběhla na naší škole blesková materiální sbírka pro uprchlíky před ruskou válečnou agresí na Ukrajině. Sbírku ve škole organizoval školní parlament. Díky neskutečné solidaritě rodičů, žáků a zaměstnanců naší školy se…

01

Pozdrav do zasažených obcí

Třída 3. A si spolu s paní učitelkou Adamcovou a panem asistentem Sopuchem v pátek 25. 6. povídali o tom, co se předchozí den událo v několika obcích na jižní Moravě. Děti pak nakreslily pozdrav, který jsme poslali do škol čtyř nejzasaženějších obcí…

03

Zahradní slavnost

V úterý 25. června jsme pořádali v areálu školy zahradní slavnost pro žáky a jejich rodiče. Naši žáci si připravili krátké vystoupení, po kterém následovalo zábavné odpoledne plné her a soutěží. Připraven byl i prodejní jarmark výrobků, které děti…

03

Pasování na prvňáčky - Školní rok 2021/2022

První den školního roku byl slavnostním dnem především pro děti, které nastupují do 1. tříd a do přípravné třídy. Po slavnostním přivítání proběhlo pasování do řad školáků za účasti pana starosty a místostarosty Starého Lískovce. Přejeme všem…

Projekty a spolupráce

Certifikáty