Důležité informace

Fotografování dětí ke Dni matek

V pátek 8.3.2024 proběhne ve škole fotografování dětí 1. stupně ke Dni matek. Vzorové fotografie jsou v příloze.  Cena 4ks foto 13x18cm je 180Kč. 

Naše škola

Profilace školy:

  • Fakultní škola Pedagogické fakulty MU
  • Běžné třídy 1. - 9. ročník
  • Přípravná třída

Škola se nachází v městské části Starý Lískovec na jihozápadním okraji Brna. Jsme spádovou školou pro žáky 2. stupně z Bosonoh a Moravan. V letošním školním roce školu navštěvuje 440 žáků ve 22 třídách. Pravidelně otevíráme přípravnou třídu pro žáky s odkladem školní docházky.

Ze života školy

placeholder

Vánoční dílny

Ve čtvrtek 21. prosince zavládla ve škole pravá vánoční atmosféra. Již tradičně se konaly vánoční dílny. Ze tříd se linuly tóny koled, při kterých děti tvořily vánoční dekorace, ozdoby na stromeček, přáníčka, malovaly hrníčky a tvořily mnoho dalších…

placeholder

Pasování prvňáčků - 2023

4. září 2023 bylo slavnostním dnem především pro děti, které nastupují do 1. tříd a do přípravné třídy. Po slavnostním přivítání dětí před školou, proběhlo v atriu školy pasování do řad školáků za účasti pana starosty a pana místostarosty Starého…

placeholder

Úspěch ve výtvarné soutěži

V průběhu května se žáci naší školy v hodinách výtvarné výchovy zapojili do výzvy DPMB na oživení jízdenkových automatů v Brně. Bylo vybráno 10 návrhů, na kterých pracovalo 18 žáků naší školy. Máme radost z velkého úspěchu našich žáků, protože boční…

Projekty a spolupráce

Certifikáty