Důležité informace

Dopis pro rodiče - stávka 2023

Vážení rodiče. Chci vás informovat, že se naše škola připojí k plánované jednodenní výstražné stávce v pondělí dne 27. 11. 2023. Znamená to, že škola bude pro žáky po celý den uzavřena , pokud politická jednání nepřinesou řešení, které by stávku…

Vánoční fotografování žáků 1. stupně

V úterý 21.11.2023 proběhne ve škole vánoční fotografování pro zájemce 1. stupně. Vánoční sada bude obsahovat 3 fotografie 13x18 cm + 1 laminovaný kalendář 20x30 cm s fotografií. Cena 260,- Kč.

Naše škola

Profilace školy:

  • Fakultní škola Pedagogické fakulty MU
  • Běžné třídy 1. - 9. ročník
  • Přípravná třída

Škola se nachází v městské části Starý Lískovec na jihozápadním okraji Brna. Jsme spádovou školou pro žáky 2. stupně z Bosonoh a Moravan. V letošním školním roce školu navštěvuje 440 žáků ve 22 třídách. Pravidelně otevíráme přípravnou třídu pro žáky s odkladem školní docházky.

Ze života školy

placeholder

Pasování prvňáčků - 2023

4. září 2023 bylo slavnostním dnem především pro děti, které nastupují do 1. tříd a do přípravné třídy. Po slavnostním přivítání dětí před školou, proběhlo v atriu školy pasování do řad školáků za účasti pana starosty a pana místostarosty Starého…

placeholder

Úspěch ve výtvarné soutěži

V průběhu května se žáci naší školy v hodinách výtvarné výchovy zapojili do výzvy DPMB na oživení jízdenkových automatů v Brně. Bylo vybráno 10 návrhů, na kterých pracovalo 18 žáků naší školy. Máme radost z velkého úspěchu našich žáků, protože boční…

placeholder

Rozloučení se žáky 9. tříd

Poslední červnový den, po rozdání vysvědčení, proběhlo v atriu školy slavnostní rozloučení s našimi deváťáky. Do atria deváťáky doprovodili žáčci 1. tříd. Zde se s nimi rozloučili nejenom tito žáci, ale i učitelé.. 

placeholder

Zahradní slavnost

Ve středu 28. června proběhla v areálu školy každoroční zahradní slavnost pro žáky a jejich rodiče. Naši žáci si připravili krátké hudební vystoupení, po kterém následovalo zábavné odpoledne plné her a soutěžív na hřišti školy. V budově školy…

placeholder

Dětská karnevalová taškařice aneb akce školního parlamentu

V pátek 24.2.2023 uspořádal školní parlament karnevalovou taškařici pro mladší děti naší školy.  Při vstupu byl dětem přidělen lísteček s číslem do soutěže o nejlepší masku. Po zahájení začala pravá karnevalová diskotéka. Někteří tančili, jiní zase…

placeholder

Vánoční dílny

V předvánoční době opět ve škole probíhaly tradiční vánoční dílny. Žáci si vybírali dílny dle svého zájmu - tvoření vánočních dekorací, drobných vánočních dárků, vánočních přáníček, pečení perníčků, vánoční sportovní turnaje a nebo turnaje v…

Projekty a spolupráce

Certifikáty