Volba povolání

Informace k podávání přihlášek

 1.  
  1. Přihlášky na školy s talentovými zkouškami se odevzdávají vyplněné do školy do 15. listopadu příslušného školního roku, talentové zkoušky se konají v lednu.
   Žáci, kteří nebudou přijati na školu s talentovými zkouškami, si mohou podat další 2 přihlášky v běžném termínu.
  2. Žáci si v 1. kole přijímacího řízení podávají 2 přihlášky na vybrané střední školy. Vyplněné přihlášky si žáci nechají potvrdit ve škole. Doručení přihlášek na příslušné školy zajišťují rodiče.
   Aktuální informace pro tento školní rok naleznate v přiloženém souboru dole.
    
 • Informace potřebné k volbě povolání
 1.  
  1. Konzultace s VP školy - konzultační hodiny každé pondělí od 14.00 do 16.00 hodin
  2. Dny otevřených dveří na příslušných SŠ a SOU
  3. Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při úřadu práce Brno, Polní 37 (IPS). Návštěvu IPS je třeba dohodnout předem telefonicky.
  4. Testy profesní orientace (školní psycholog)
  5. Webové stránky škol
  6. Práce s brožurami Přehled studijních oborů v městě Brně, které žáci obdrželi
  7. Důležité webové adresy:
   www.infoabsolvent.cz
   www.jmskoly.cz
   www.gwo.cz
   www.istp.cz