Úvod / Školní poradenské pracoviště / Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Hana Pohlídalová Telefon: 547 218 242
E-mail: pohlidalova@zsbos9.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 16:30 hodin

Volba povolání

Informace k podávání přihlášek   Přihlášky na školy s talentovými zkouškami se odevzdávají…