Úvod / Projekty / WORKOUT - projekt ve spolupráci s AmCham

WORKOUT - projekt ve spolupráci s AmCham

V městské části Brno - Starý Lískovec se nachází dětská hřiště, která jsou určena pro děti předškolního nebo mladšího školního věku. Cílem projektu je vybudováním hřiště pro teenagery umožnit mládeži smysluplně trávit svůj volný čas, efektivně rozvíjet vztah k sportovním aktivitám a utužovat mezilidské vztahy v kolektivu nejen svých vrstevníků. Dále předpokládáme:
hřiště zlepší kvalitu volnočasových aktivit mládeže

  • možnost trávit volný čas smysluplně je prevencí proti protispolečenskému chování
  • hřiště je určeno nejen žákům naší základní školy, ale i veřejnosti
  • hřiště nabízí originální formu cvičení založené na práci s vahou vlastního těla - cvičení je prevencí civilizačních chorob
  • hřiště není věkově omezené, mohou ho navštěvovat všechny věkové kategorie
  • zapojení všech věkových kategorií může napomoci kvalitnější komunikaci věkově rozdílných skupin občanů městské části
  • angažovanost mládeže vede k zájmu o udržování vybudovaného hřiště
  • hřiště budeme moci využívat i v hodinách tělesné výchovy

Udržitelnost projektu je neomezená - fitness hřiště je naopak možno ještě dále při případném vyčlenění dalších finančních prostředků rozšiřovat zakoupením nových prvků. Pravidelnou údržbu včetně kontrol bezpečnosti zajistí městská část.