Úvod / Školní jídelna / Informace / Informace o platbách

Informace o platbách

 Kategorie 1
7-10 let
Kategorie 2
11-14 let
Kategorie 3
15 a více let
ZaměstnanciCizí strávníci
oběd30 Kč34 Kč38 Kč34 Kč83 Kč
svačina24 Kč26 Kč27 Kč--
dieta33 Kč36 Kč39 Kč--

Informace k platbám:

  • Číslo účtu: 73 00 18 02 87/0100
  • variabilní symbol: přidělen vedoucí školní jídelny při zápisu přihlášky - 4 číslice
  • částka: viz. tabulka

Termín platby: odchází z bankovního účtu nejpozději 20. den v měsíci na následující měsíc (př. platba na říjen do 20. 9.; platba na listopad do 20. 10.)