Úvod / Projekty / Na skok do školy

Na skok do školy

V tomto školním roce probíhá na naší škole nový projekt pod názvem: "Jsme nedílnou součástí života naší obce, aneb Na skok do školy", který volně navazuje na aktivity loňského projektu "Jsme nedílnou součástí života naší obce, aneb Bezpečný Lískovec".
Letos je zaměřený na kooperaci žáků základní školy a dětí z mateřské školy. Jeho jednotlivé aktivity, které vycházejí z ročního plánu školy, budou spočívat v účasti předškoláčků na akcích základní školy. Žáci I. i II. stupně s nimi budou pracovat v postavení tutorů - pomocníků budoucích školáčků. Projektu se účastní MŠ Bosonožská a MŠ Kosmonautů.
Cílem je podpora občanských a komunikativních kompetencí žáků základní školy a adaptace na školní prostředí dětí mateřské školy s dopadem na zkvalitnění sociálního klimatu v příštím školním roce. O jednotlivých aktivitách budeme informovat rodičovskou veřejnost cestou Starolískoveckého zpravodaje. Na závěr školního roku chystáme malou vernisáž.