Úvod / Projekty / Nový projekt ZŠ Bosonožská, aneb BUDUJEME PŘÍRODNÍ UČEBNU

Nový projekt ZŠ Bosonožská, aneb BUDUJEME PŘÍRODNÍ UČEBNU

Na konci minulého školního roku reagovala naše škola tvorbou projektu na 9. výzvu Ministerstva životního prostředí, které ze svého Revolvingového fondu finančně podporuje budování přírodních učeben. Cílem projektu s názvem "O přírodě v přírodě, aneb Kooperativní výuka nejen pod stromy" je účelově i esteticky upravit některá místa v areálu školy. Vytvoříme maloplošné biotopy pro názornou výuku přírodopisu. Přidanou hodnotou učebny bude její využití k relaxaci během přestávek mezi vyučovacími hodinami a odpoledne zde může trávit čas i školní družina.
Výstupem projektu bude realizace pěti aktivit. Vybudujeme bylinkovou zahrádku v atriu pavilonu D, postupně vytvoříme biotop lesní paseky pod okny pavilonu D s cílem přírodní výuky botaniky, vznikne pozemek pokusného pěstování zeleniny žáky 1. stupně, za školou vysadíme výukové arboretum a vybudujeme výzkumný koutek, kde se za hezkého počasí mohou pod stromy žáci učit, pozorovat zde přírodniny a také provádět své pokusy. Při budování naší přírodní učebny, vedeni svými vyučujícími, pomohou některými pracemi v rámci pracovních činností žáci 2. stupně, dále účastníci ekologicky zaměřeného kroužku a počítáme také s pomocí některých rodičů. Po odborné stránce budeme spolupracovat s SOŠ zahradnickou a SOU v Rajhradě.
Uvedený projekt, s jehož ukončením se počítá v červenci příštího roku, povede k aktivizaci a motivaci žáků, podpoří a rozvine jejich ekologické myšlení a chování a bude mít pozitivní dopad na promyšlené aktivity, které posunou žáky k získání titulu Ekoškola. Cíl je z dlouhodobého hlediska provázaný s cíli programu environmentální výchovy vzdělávání a osvěty naší školy.