Úvod / Projekty / Projekty EU / Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

Naše škola je zapojena do projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách", který realizuje statutární město Brno. Nositelem projektu je "Odbor školství, mládeže a tělovýchovy". V rámci tohoto projektu máme nainstalovány tři interaktivní tabule v odborných učebnách přírodopisu, anglického jazyka a pracovních činností. Více informací zde.