Úvod / Projekty / Projekty EU / Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

Od listopadu 2013 se naše základní škola zapojila ve spolupráci s I. Německým zemským gymnasiem, základní školou a mateřskou školou, o. p. s. do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji v rámci OP VK (I. NZG je partnerskou školou Jihomoravského kraje). Cílem tohoto projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji. Více informací viz www.skolskykomplex.cz/nzg/g7.