Úvod / Projekty / Projekty EU / Peníze školám - Zkvalitnění výuky na ZŠ Bosonožská

Peníze školám - Zkvalitnění výuky na ZŠ Bosonožská

Projektem, jehož uskutečnění je podpořeno částkou 1,7 milionu korun z prostředků EU - Peníze školám, je v současné době zahájený více než dvouletý projekt "Zkvalitnění výuky na ZŠ Bosonožská". Ten podporuje realizaci školního vzdělávacího programu především v oblasti zavádění inovativních forem a metod výuky s pozitivním dopadem na prohlubování a osvojování klíčových kompetencí žáků. K jeho základním aktivitám patří tvorba a ověřování metodických pomůcek pro výuku, další vzdělávání pedagogů školy a preventivní program pro žáky II. stupně.
Projekt byl zahájen 15. srpna 2011. Do jeho realizace se aktivně zapojil téměř celý pedagogický sbor. Prvním ukončeným výstupem projektu je čtyřicetihodinový seminář pro celou sborovnu na podporu čtenářské a informační gramotnosti žáků "Čtením a psaním ke kritickému myšlení", který vedly lektorky společnosti Kritické myšlení přímo u nás ve škole. Díky získaným finančním prostředkům škola získává další počítačové vybavení nezbytné pro práci učitelů, tak i pro práci žáků v hodinách.
Vyučující tvoří metodické pomůcky na tato prioritní témata: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika a přírodní vědy a inkluzivní vzdělávání. Nové pomůcky jsou k dispozici všem učitelům ve škole, případně, podle zájmu, i kolegům v ostatních školách v ČR. Lze je využít v českém jazyce a literatuře, v matematice, přírodovědě, prvouce, přírodopise, v zeměpisu, chemii, fyzice, vlastivědě, v dějepise, občanské výchově a v anglickém jazyce.

Přehled pomůcek pro oblast III/2 - Využití ICT bude postupně zveřejňován na www.dumy.cz.

Výběrová řízení k projektu:

ZŠ Brno, Bosonožská 9, p.o. vyhlásila výběrové řízení na nákup výukové počítačové techniky pro tvorbu metodických pomůcek v projektu "Kvalita" na ZŠ Bosonožská v rámci projektu Evropské unie EU - Peníze školám. Předmětem zakázky byla dodávka 15 kusů notebooků bez OS, 1 monitor, 1 laminovací přístroj a 2 datové projektory. Hodnocení nabídek 3 firem proběhlo dne 3. listopadu 2011. Ředitelka školy jmenovala výběrovou komisi, která na základě předem stanovených kritérií doporučila nabídku firmy Petr Říha Brno.

Dne 26. listopadu 2012 proběhlo hodnocení nabídek II. výběrového řízení v rámci projektu EU - Peníze školám na nákup výukové interaktivní techniky pro práci žáků v rámci projektu "Kvalita" na ZŠ Bosonožská. Ze dvou firem, které se přihlásily do výběrového řízení, určila podle stanovených kritérií hodnotící výběrová komise jako výhodnou nabídku firmy ENGEL, s.r.o., která dodala 10 kusů tabletů a nainstalovala škole 4 interaktivní projektory. Firma zajistila základní školení pro uživatele interaktivních projektorů.