Úvod / Projekty / Projekty EU / Multimedia ve výuce na základní škole

Multimedia ve výuce na základní škole

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Naše škola zahájila v únoru realizaci projektu Multimedia ve výuce na základní škole, který slouží ke zlepšení kvality výuky. Z projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů a ze státního rozpočtu škola získala částku 3 336 964 Kč. Z této částky škola pořídí mobilní počítačovou učebnu Apple s 16 počítači pro žáky, router pro WiFi připojení, digitální kameru, fotoaparát, dataprojektor a mobilní interaktivní tabuli. Deset učitelů školy bylo vybaveno notebooky a vytvořilo tým, který má v následujících dvou letech vytvořit 60 multimediálních programů pro výuku, které budou sloužit i jiným školám.
V současné době probíhá školení všech učitelů, seznamují se s novým operačním systémem Mac OS X. Žáci se mohou těšit na září, kdy začnou mobilní počítačovou učebnu využívat. Výuka pro ně bude tím zajímavější a zábavnější. Práce s počítači je nejen dobrou motivací, inspirací, ale podporuje i aktivní vzdělávání.
A co je smyslem projektu? Žáci mají pochopit, že počítač je nejen atraktivním zdrojem informací, ale měli by ho používat k získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, samozřejmě pod vedením kvalitního pedagogického sboru. U žáků chceme rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnosti, komunikační dovednosti a vést je k sebevzdělávání. Chceme být školou, která je atraktivní pro žáky a toto je jedna z cest jak můžeme tohoto cíle dosáhnout.

Fotogalerie