Úvod / Aktuality / Zahájení školního roku 2021-2022

Zahájení školního roku 2021-2022

Školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8:00 hodin. Žáci se shromáždí před školou v 7:45 hodin, kde si je vyzvednou třídní učitelé. Nově nastupující žáci do 6. ročníku z Moravan a Bosonoh budou zařazeni do 6.C. Ostatní nově nastupující žáci získají informaci o jejich zařazení od zástupkyně ředitelky školy.
Tento den končí vyučování na I. stupni v 9:40 hodin a na II. stupni v 10:00 hodin.

Informace pro rodiče prvňáčků:
Sraz prvňáčků a jejich rodičů je v 8:15 hodin před školou. Děti budou zařazeny do tříd. V 8:30 hodin proběhne slavnostní pasování prvňáčků za účasti pana starosty a místostarosty naší MČ.  Od 9:00 hodin proběhnou schůzky rodičů a žáků 1. tříd. Současně proběhne testování dětí antigenními testy.
Informace pro rodiče dětí přípravné třídy:
Sraz dětí a jejich rodičů je také v 8:15 hodin před školou. Bude následovat slavnostní přivítání, třídní schůzky pro rodiče a testování dětí.

Vstup do školy bude rodičům povolen pouze s rouškou!