Úvod / Aktuality / Zahájení školního 2023-2024

Zahájení školního 2023-2024

Školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2023 v 8:00 hodin. Žáci se shromáždí před budovou školy v 7:45 hodin, kde si je vyzvednou třídní učitelé. Nově nastupující žáci do 6. ročníku z Moravan a Bosonoh budou zařazeni do třídy 6.C. Ostatní nově nastupující žáci získají informaci o jejich zařazení na místě od zástupkyně ředitelky školy.
Tento den končí vyučování na I. stupni v 9:40 hodin a na II. stupni v 10:00 hodin.
Dne 4. září není v provozu ranní školní družina.

Informace pro rodiče prvňáčků:
Sraz prvňáčků a jejich rodičů je v 8:15 hodin před školou. Děti budou rozřazeny do tříd. V 8:30 hodin proběhne slavnostní pasování prvňáčků za účasti pana starosty a místostarosty naší MČ.  Od 9:00 hodin proběhnou schůzky rodičů a žáků 1. tříd. 


Informace pro rodiče dětí přípravné třídy:
Sraz dětí a jejich rodičů je také v 8:15 hodin před školou. Bude následovat slavnostní přivítání a třídní schůzky pro rodiče dětí.