Úvod / Školní jídelna – informace / školní jídelna - informace o platbách

školní jídelna - informace o platbách

Přehled plateb stravného na školní rok 2022/2022

   měsíc

  

  počet dnů
  v měsíci

 

 

oběd/oběd +svačinka/ svačinka v Kč

pro dietní stravování (DS) obědy v Kč

 kategorie 1 kategorie 2 kategorie 3
  studenti SŠ
zaměstnancicizí
stráv-
níci
 ZŠ  HŠ+VŠ
 DS DS DS DS
 září21588/1029/441651672/1155/483714756/1260/5047776728829241680
 říjen18504/882 /378558576/990/414612648/1080/4326665767567921440
listopad22 616/1078/462682704/1210/506748792/1320/5288147049249681760
prosinec16448/784/336496512/880/368544576/960/3845925126727041280
leden21588/1029/441651672/1155/483714756/1260/5047776728829241680
únor19532/931/ 399589608/1045/437646684/1140/4567036087988361520
březen18504/882 /378558576/990/414612648/1080/4326665767567921440
duben17476/833/357527544/935/391578612/1020/4086295447147481360
 květen21588/1029/441651672/1155/483714756/1260/5047776728829241680
 červen22616/1078/462682704/1210/506748792/1320/5288147049249681760
 částka pro trvalý příkaz550/960/410605625/1075/450670705/1170/4707256258208601560

Informace k platbám:

Číslo účtu: 73 00 18 02 87/0100

variabilní symbol: přidělen vedoucí školní jídelny při zápisu přihlášky - 4 číslice

částka: viz. tabulka

termín platby: odchází z bankovního účtu nejpozději 20. den v měsíci na následující měsíc (př. platba na říjen do 20. 9.; platba na listopad do 20. 10.)