Důležité informace

Bosonožský slavík

Ve čtvrtek 20. dubna se od 14.00 hodin koná v hudebně školy školní kolo bosonožského slavíka.

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, v současné době byly přidány nové termíny pro rezervace zápisu k povinné školní docházce v aplikaci https://zapisdozs.brno.cz/ .  

Naše škola

Profilace školy:

  • Fakultní škola Pedagogické fakulty MU
  • Běžné třídy 1.-9. ročník
  • Dyslektické třídy 8.-9. třídy

Škola se nachází v městské části Starý Lískovec na jihozápadním okraji Brna. Jsme spádovou školou pro žáky 2. stupně z Bosonoh a Moravan. V letošním školním roce školu navštěvuje 440 žáků ve 22 třídách. Pravidelně otevíráme přípravnou třídu pro žáky s odkladem školní docházky.

Ze života školy

placeholder

Dětská karnevalová taškařice aneb akce školního parlamentu

V pátek 24.2.2023 uspořádal školní parlament karnevalovou taškařici pro mladší děti naší školy.  Při vstupu byl dětem přidělen lísteček s číslem do soutěže o nejlepší masku. Po zahájení začala pravá karnevalová diskotéka. Někteří tančili, jiní zase…

placeholder

Vánoční dílny

V předvánoční době opět ve škole probíhaly tradiční vánoční dílny. Žáci si vybírali dílny dle svého zájmu - tvoření vánočních dekorací, drobných vánočních dárků, vánočních přáníček, pečení perníčků, vánoční sportovní turnaje a nebo turnaje v…

placeholder

Adventní Vídeň a Schönbrunn

V pátek 16.12. v adventní době předvánočního rozjímání jsme se s našimi žáky vypravili do Vídně. Naše první zastávka byla v Schönbrunnském parku na adventních trzích. Další zastávkou byl Haus des Meeres, kde  je možné shlédnout  téměř 10 000 vodních…

placeholder

ŘÍM – historicko-geografická exkurze

Koncem září jsme vyjeli po delší době do zahraničí - naše cesta vedla do Itálie. Cílem bylo především navštívit hlavní město Řím a jeho nejznámější památky - Koloseum, Forum Romanum, Palatinum, Kapitol, Benátské náměstí, Národní památník krále…

placeholder

Pasování na prvňáčky - Školní rok 2022/2023

1. září 2022 bylo slavnostním dnem především pro děti, které nastupují do 1. tříd a do přípravné třídy. Po slavnostním přivítání dětí před školou, proběhlo v atriu školy pasování do řad školáků za účasti pana starosty a pana místostarosty Starého…

placeholder

Zahradní slavnost

V pondělí 27. června se po koronavirové odmlce opět uskutečnila zahradní slavnost.  Na programu bylo krátké vystoupení našich žáků. Následovaly sportovní aktivity pro žáky na hřišti školy, v atriu různé další soutěže a v budově školy probíhalo…

Projekty a spolupráce

Certifikáty